Hướng dẫn gửi điện thoại từ Hà Quốc về Việt Nam

Khách hàng gửi điện thoại vui lòng điền đầy đủ thông tin dán theo máy như mẫu rồi gửi về công ty theo mẫu này:
1. Số điện thoại + tên fb tại hàn quốc.

2. Thông tin người nhận ở việt nam bao gồm: số điện thoại, địa chỉ, tên.
3. Imei của máy.

Lưu ý khi gửi điện thoại:
. Không được để mật khẩu.
. Sạc sẵn pin, không được để hết pin.
. Không nhận máy ăn cắp ăn trộm, báo mất.
. Máy trần sẽ không được kèm bất kể phụ kiện gì, kể cả ốp.


Tin Khác